VÁŽENÍ PRIATELIA,

som rád, že ste navštívili moju osobnú web stránku. Dúfam, že sa stane užitočným a zmysluplne využívaným nástrojom pri našej vzájomnej komunikácii.

Na stránke Vám ponúkam výsledky genealogického výskumu môjho rodu, ktoré som sčasti zdedil a sčasti ich doplnil vlastným bádaním.

Mojou záľubou sa vo voľnom čase stalo občasné blogovanie a podcast. Prostredníctvom týchto elektronických nástrojov Vám ponúkam možnosť bližšie spoznať môj osobný myšlienkový svet a názory.

Teším sa na (nielen) virtuálne stretnutia s Vami.

Personal picture